Relacja z pikniku w ramach projektu PPOW na lata 2017-2020

17 października 2019

Gminny Ośrodek Kultury podczas prac związanych z rozbudową i przebudową świetlicy wiejskiej w Sigiełkach przygotował część artystyczną podczas pikniku promującego Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 oraz zapewnił atrakcje pikniku rodzinnego jak również konkursy dla dzieci i dorosłych, przygotowanie gier i zabaw oraz zapewnienie nagłośnienia podczas części artystycznej. Ze względu na złe warunki atmosferyczne część artystyczna odbyła się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem dnia 10.10.2019 r. W dniu 14.10.2019 r. na terenie projektowanej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sigiełkach rozegrano turniej piłki nożnej.